PPR Borularda Termal Uzama
Cam elyaf takviyeli ve Alüminyum folyo takviyeli türleri de dahil olmak üzere PP-R (Polipropilen Rastgele Kopolimer) borulardaki termal genleşme, bunların sıhhi tesisat sistemlerindeki uygulamalarının çok önemli bir yönüdür. PP-R borular, tüm plastik borular gibi, metal borulara kıyasla sıcaklık değişimlerinden dolayı daha fazla genleşme ve büzülmeye maruz kalır. Standart PPR borular için doğrusal termal genleşme katsayısı (α) 0,15 mm/m⋅°K'dir.
Bu katsayı, sıcaklıktaki her santigrat derecelik değişiklik için bir metre PPR borunun 0,15 mm genişleyeceği veya daralacağı anlamına gelir.

Termal genleşmeyi hesaplamak için formül:
ΔL=L×α×ΔT

Değişkenler:
ΔL = Uzunluktaki değişim (mm)
L = Borunun orijinal uzunluğu (m)
α = Doğrusal genleşme katsayısı (PPR için 0,15 mm/m ⋅°K)
ΔT = Sıcaklık değişimi (°C "Santigrat" veya  °K "Kelvin"  )

Ancak Cam Elyaf takviyeli ve Alüminyum folyo takviyeli PP-R borularda eklenen malzemeler nedeniyle termal genleşme önemli ölçüde azalır:

Cam Elyaf Takviyeli PPR Borular : Cam elyaf ilavesi doğrusal genleşme katsayısını azaltarak sıcaklık değişimleri altında boyutsal stabiliteyi artırır. Bu, onları sıcaklık değişimlerinin önemli olduğu sıcak su hatları için daha uygun hale getirir.
(α = 0,035 mm/m ⋅°K)

Alüminyum Folyo Takviyeli PPR Borular : Bu borular, termal genleşmeyi büyük ölçüde azaltan bir alüminyum katmana sahiptir. Alüminyum katman bir bariyer görevi görerek borunun gücünü artırır ve genleşme ve büzülmeyi azaltır. Yüksek boyutsal kararlılık gerektiren sistemler için idealdir.
(α = 0,030 mm/m ⋅°K)

PPR Boru a = 0,15 mm/m ⋅°K
Boru Uzunluğu L (m) Lineer Uzama ΔL (mm)
Sıcaklık Değişimi ΔT (°C)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15
2 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
3 4,5 9 13,5 18 22,5 27 31,5 36 40,5 45
4 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
5 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75
6 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
7 10,5 21 31,5 42 52,5 63 73,5 84 94,5 105
8 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
9 13,5 27 40,5 54 67,5 81 94,5 108 121,5 135
10 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
PPR Fiber Boru (Kompozit Boru) a = 0,035 mm/m ⋅°K
Boru Uzunluğu L (m) Lineer Uzama ΔL (mm)
Sıcaklık Değişimi ΔT (°C)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1 0,35 0,7 1,05 1,4 1,75 2,1 2,45 2,8 3,15 3,5
2 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7
3 1,05 2,1 3,15 4,2 5,25 6,3 7,35 8,4 9,45 10,5
4 1,4 2,8 4,2 5,6 7 8,4 9,8 11,2 12,6 14
5 1,75 3,5 5,25 7 8,75 10,5 12,25 14 15,75 17,5
6 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7 16,8 18,9 21
7 2,45 4,9 7,35 9,8 12,25 14,7 17,15 19,6 22,05 24,5
8 2,8 5,6 8,4 11,2 14 16,8 19,6 22,4 25,2 28
9 3,15 6,3 9,45 12,6 15,75 18,9 22,05 25,2 28,35 31,5
10 3,5 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35

PPR Ortadan Stabil Boru (Aluminyum Folyolu Boru) a = 0,030 mm/m ⋅°K
Boru Uzunluğu L (m) Lineer Uzama ΔL (mm)
Sıcaklık Değişimi ΔT (°C)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3
2 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
3 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9
4 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12
5 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15
6 1,8 3,6 5,4 7,2 9 10,8 12,6 14,4 16,2 18
7 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7 16,8 18,9 21
8 2,4 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 21,6 24
9 2,7 5,4 8,1 10,8 13,5 16,2 18,9 21,6 24,3 27
10 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30